Velkommen til min gamle blogg om og med kaker og kakedesign. Denne bloggen vil ikke bli oppdatert eller brukt mer nå, da jeg har sluttet å bake. Bloggen blir likevel stående og jeg håper den kan bli brukt som inspirasjon i din kreative verden av kaker.
Klem Elin

Thursday 21 July 2011

Tutorial 3 - Little Football player

You can make this little football player for any team in any colour you wish. I don't know much about football, so I just took a colour.
What you need to make this figure is:
Modellingpaste in the colours of white, black, skinn, green and brown.
Modellingtools, multi ribbon cutter, gum glue and spaghetti.
Denne fotballspilleren tilpasser du lett til ditt valg av team og farger.
Jeg kan absolutt veldig lite om fotball, så jeg bare tok en farge.
Dette trenger du for å lage denne figuren:
Modelleringspasta i fargene hvit, sort, hud, grønn og brun.
Modelleringsverktøy, multi ribbon kutter, spiselig lim og spaghetti.
:o)

Start up with a pea size of white and make a ball. Flaten it out with your finger and cut som small markings on the side. Double size in black make a ball and roll it a little bit oval. Press with your finger a little bit half way.
Start med en ertestor hvit kule. Denne trykker du ned med fingeren din så den blir noe flat og litt oval. På kanten skjærer du små hakk hele veien rundt.
I sort tar du dobbelt av den hvite og lager en kule. Rull den så litt oval og trykk med fingeren din halve ovalen litt ned.

Make two of each and glue the black on top of the white. Now you have two shoes.
Lage to av hver og lim den sorte på den hvite. Nå har du to sko.

Take som white a little bit bigger than a pea, make a ball and flaten a little bit with your finger. It should not be wider than half of the shoe as this is the socks. Make some markings on the side.
Ta litt hvit litt større enn en ert og lag en kule. Trykk så vidt ned og lag merker på sidene.
Siden dette er sokkene bør de ikke lages større enn halvparten av skoen.

Glue the socks on the shoes on the flaten side.
Lim sokkene på skoen på den flate siden.

In skinn colour make two pea size balls and and press them a little flat.
I hudfarge lager du to ertestørrelse kuler og presser dem nesten flat.

Glue this on top of the socks.
Lim dem oppå sokkene.

Glue a spaghetti in each leg. Let it be full down to the table.
Lim en spaghetti bit i hver fot. Den må være presset helt ned til bordet.

The shorts is made in green. Start up with a ball and make kind of squere. Make a cut to devide the leggs, but not to deep.
Shortsen lager du i grønn. Lag en ball som du former til en firkant. Lag ett hakk midt på ene siden for å dele opp beina. Ikke kutt for dypt.

Glue the shorts on top of the legs.
Lim shortsen på beina.

Place a spaghetti piece in one side of the shorts and press it full down.
Trykk en spaghetti bit ned på den ene siden av shortsen og helt ned.

In white you start with a ball and shape this into a lazy kind of pear. This is the t-shirt.
Same amount of white as the shorts.
I hvit lager du en ball og former den til en slags lat pære. Dette er genseren.
Genseren og shortsen er like stor i mengde.

Glue this on top of the shorts.
Lim genseren på shortsen.

The arms is made in skinn colour in two sossage shaped. With your finger you roll the markings as the elbow, the hand wrist and like a wooden spoon the hand.
Armene lager du med to pølseformet hudfarge. Med fingrene dine lager du fordypninger som albuen, håndlettet og som en tresleiv hånden.

Cut out a triangle to seperate the thumb from the rest of the fingers.
Remember one left and one wright hand.
Skjær ut en trekant i hver hånd for å lage tommel og finger parti.
Husk å se at du får en høyre og en venstre hånd.

With your modellingknife you mark the fingers. Not nessesery to cut full through. Start with the middle cut, and make one on each side. Then you get even fingers.
Med plastkniven lager du merker til fingrene. Det er ikke nødvendig å skjære helt igjennom for å lage disse. Start med midten og lag en på hver side. Da får du jevnt samme størrelse på fingrene.

Make a small cut in the elbow and bend them a little bit. Look at the photo as they are bended a little bit different from eachother.
Lag et lite hakk i hver albue og bøy armene til. Den ene skal være innover mens den andre litt fram. Se på bilde at de er litt forskjellig plassert.

Roll out some white thinly and glue sleeves on top of each arm.
Kjevle ut tynt i hvit og lim på genserermer på toppen av armene.

Like this.
Slik

Glue two short spaghetti in each side of the t-shirt to hold the arms in place.
Lim to korte spaghettibiter på hver side av genseren for å holde armene på plass.

Roll out thin in green, and cut out with your ribbon cutter stripes.
Kjevle ut i grønn tynt og skjær ut med ribbon kutteren din striper.

Glue the stripes on each sleeve and on the t-shirt. Here you can easily match your team with any decoration you like.
Glue one arm on.
Lim stipene på hver arm og på genseren. Her tilpasser du lett det mønster og merker som passer til det laget du ønsker.
Lim den ene armen på.

Make a football. Insert a spaghetti piece in the side of the body and glue the football on.
Lag en fotball. Sett i en spaghetti bit i hoften og lim fast fotballen.

Glue the other arm on and leave a support under the football untill it's stuck. The arm is like keeping the ball. If you wish you can also have a spaghetti between the ball and the hand.
Lim den andre armen på og legg noe støtte under fotballen til den henger selv.
La armen holde rundt ballen. Om du trenger så kan du også ha en spaghetti bit mellom ballen og hånden.

The head is made in skinn colour. Start with a ball.
Hodet er laget i hudfarge og du starter med en ball.

Form a grave with your finger to mark the face. In the bottom of the grave you make two holes for the eyes and a hole for the nose. These three holes should be like a treangle.
Make a small drope shape in skinn and glue it in the nose hole.
Mouth you make with a small ball tool. Press inn and drag out again, and you get lips on the way out.
Press on each side of mouth just a little bit to get the cheeks.
With a tiny piece of white you can even make some theets in the lower mouth.
Med fingeren din former du en fordypning for å markere ansiktet. Bruk fingerens hele lengde (ikke fingertuppen). Nede i gropa stikker du to hull til øyne. Oppe fra gropa stikker du hull til nese.
Disse hullene skal være som en likesidet trekant.
I nesehullet limer du en liten dråpe av hud.
Munnen er laget med en liten ball tool. Du presser inn og så drar ut igjen mens du også så vidt drar litt ned. Da får du lepper med på veien ut. Kinnene trykker du så vidt inn i hver side av munnen.
Du kan også lage tenner nede i munnen med en bitte liten bit hvit.

A tiny ball of black makes the eyes. Shape them like a drope and glue them on.
Øynene lages av to små dråper i sort som limes i øyehullene.

Two small balls of skinn makes the ears. Use your balltool when you glue them on and press in the middle to look like ears and to stick them on.
Med to små kuler hud lager vi ørene. Bruk ball toolen din for å lime dem på og samtidig presse en grop i midten så de ligner ører.

With your garlic press you make short hair. Glue on the head.
Med en hvitløkspresse lager du hår. Lag det kort og lim det på hodet.

Insert a spaghetti peice in the neck of the body. Glue the head on the body with a small ball of skin between as neck.
Sett i en spaghetti bit i halsen ned i kroppen for støtte til hodet. Lim først på en liten kule som hals, og så hodet på.

With a paintbrush paint some white to shine from the eyes, and with black some eyebrows.
The expression of the boy is desided from the way you put on the eyebrows. I like to keep them on the side of the eyes to give a sweet innocent look.
Hope you have enjoyed my tutorial ;o)
Med en pensel maler du på litt hvit i øynene for å gi inntrykk av glans, og sorte øyebryn.
Uttrykket til gutten bestemmes av hvordan øyebrynene er plassert. Jeg liker å ha dem litt på skrå på siden av øynene, da det gir et litt uskyldig og søtt uttrykk.
Håper du har kost deg med arbeidsbeskrivelsen ;o)

2 comments:

 1. Your cakes are beautiful! I am so excited to have found that you are in Oslo! Do you do these cakes for anyone besides family and friends (yes, we live in Oslo too)? My son turns two at the end of this month, so in September, we will be having a birthday party for him, themed after the American cartoon called "Blues Clues" (his favorite). I am looking for someone in the area who makes specialty cakes, so if you don't, would you happen to know of anyone who might? I would really appreciate your help. I would love to say that I am good enough to follow one of your tutorials and try it myself...but you are much more talented than I could hope to be! Thank you and I look forward to hearing from you!

  ReplyDelete
 2. Hi C.
  Lovely to hear from you.
  I am unfortunately not able to help you this season.
  Maybe if you ask a lady called Torills drømmekaker, she might help you.
  http://minkakeverden.mono.net/
  You sound like a talented lady yourself. ;o)

  Elin xx

  ReplyDelete

Tusen takk for at du legger igjen dine spor her hos meg. Velkommen tilbake og jeg håper du har kost deg.

Elin (",)