Velkommen til min gamle blogg om og med kaker og kakedesign. Denne bloggen vil ikke bli oppdatert eller brukt mer nå, da jeg har sluttet å bake. Bloggen blir likevel stående og jeg håper den kan bli brukt som inspirasjon i din kreative verden av kaker.
Klem Elin

Sunday 17 July 2011

Tutorial 1 - Canvass shoe

There has been question about where my tutorials has gone, and I am sorry I haven't really thought much about them untill now.
This tutorials is how I make these things, but not nesesery my own idea. Some I have fount in the internet, but made my own way to make. So here is the deal.
This is how I make it my way. And if that is of any help to others, feel free to use them.
And I will say thanks for coming by.
Det har blitt spørsmål om hvor mine arbeidsbeskrivelser er blitt av. Og jeg beklager at jeg ikke har tenkt så mye på det til nå.
Disse arbeidsbeskrivelsene er laget på hvordan jeg lager tingene, men ikke nødvendigvis mine egne ideer. Noen av dem har jeg funnet på nettet, men funnet min egen måte å lage det på.
Så slik gjør jeg det.
Om disse arbeidsbeskrivelsene er til noe hjelp for deg, så er du velkommen til å bruke det.
Men du kan desverre ikke bruke mine bilder og ord på dine egne sider.
Tusen takk for at du ser innom !

Canvass baby shoes
This I found in the CakeCentral, and you will also find the templates there, or just send me an email and I will send you mine.
Denne fant jeg mal på inne på CakeCentral forumet. Malen ligger der, eller så kan du sende meg en mail og jeg sender over min mal.

Start up with your templates, a cutter of some kind, modelling knife, rolling pin and gumpaste/flowerpaste of two colours.
Vi starter med malene, en hjulkutter av noe slag, plastkniv, lite kjevle og blomsterpasta i to farger.

Roll out around 3 - 5 mm paste of one colour, and cut out the sole of the shoe.
Kjevle ut ca 3 - 5 mm i ønsket farge, og skjær ut sålen til skoen.


When you want two shoes, remember to turn over the template so you get one right and one left shoe.
Når du skal ha ett par sko, så husk å snu malen slik at du får en høyre og en venstre sko.

Make two banana shaped toe supporters and glue them on with gumglue.
Lag to banan formede tåholdere, og lim dem på med cmclim.

Now cut out the bell shaped template for the front of the shoe.
Så skjærer vi ut malen som ligner en bjelle til tåpartiet av skoen.

Remember one for each shoe.
To for ett par sko.

Add glue the bottom of the bell.
Ha lim på kun den nederste delen av bjellen.

And glue it on the front of the shoe. Use some kitchen paper og sponge behind to support it up.
Og lim den på tåpartiet av skoen. Bruk kjøkkenpapir eller svamt bak for å holde fasongen.

I like the shoes to be round and kind of sweet, so I use the modellingknife to press the paste close to the sole.
Jeg liker at skoen er rund og har god plass til små tær, så jeg bruker plastkniven til å presse godt intil sålen.

Here you see how the paper supports the flip to stand up.
Her ser du hvordan papiret støtter opp flippen.

The templates had two parts for the backside of the shoe, but I cut it as one. In that way I do not get any extension in the backside.
Any stitch marking you wish on your shoe has to be made now.
Malen har to deler for bakparten av skoen, men jeg skjærer alltid ut disse som en. Det gjør at jeg ikke får noen skjøt bak på skoen.
Vil du ha søm mønster på skoen, må dette gjøres nå.

Add glue to the bottom of the part
Ha lim på den nederste kanten av delen

And glue it on the shoe. Add some more glue to make it stick on the sides.
Og lim den på skoen. Tilfør litt mer lim så du også får festet sidene på skoen.

Again we use the modellingknife to make the parts tight with eachother.
Jeg bruker plastkniven igjen til å feste delen godt og få god kontakt med sålen.

In another colour you roll out thin gumpaste and cut out the half sirkle. This is for the toe of the shoe.
Any pattern on this parts has to be done before you cut it out. (like rollingpins og rollingmats)
Glue this on the shoe with the flat side up.
I en kontrastfarge kjevler du ut tynt og skjærer ut halvsirkelen/e.
Ønsker du noen form for mønster på disse, må du gjøre det før du skjærer dem ut.
Lim disse på skoene med den flate siden opp.

Roll out thin in the second colour, and cut out (here with a multi ribbon cutter) three long ribbons.
Kjevle ut i kontrastfargen tynt og skjær ut tre lange bånd. Jeg har brukt multi ribbon kutteren for å få lik tykkelse.

Glue one ribbon round the shoe with the join in the middle backside. Use your moddelingknife to get it nicely glued into the shoe.
Lim ett bånd rundt skoen med skjøten midt bak.
Bruk plastkniven din til å presse det godt intil skoen.

In the back of the shoe you make a loop with the last ribbon.
På baksiden av skoen limer du en løkke med det siste bånet.

You can cut the shoelace like I did here, or you can roll it out or use the sugargun. That is how you like the shoelace to be. Glue them on the shoes.
Du kan skjære ut tynne strimler til skolisser som jeg har gjort her, eller du kan rulle dem ut eller bruke sugargun til å lage de for deg. Alt er etter din egen smak. Lim dem på skoen.

Here is how this shoes will look like, decorate them after your own choice :o)
Hope you enjoyed the ride with me on how to make this shoes my way.
And welcome back to my next tutorial ;o)
Her er skoene ferdig. Pynt dem som du selv ønsker ;o)
Håper du har kost deg gjennom denne arbeidsbeskrivelsen på hvordan disse skoene er laget på min måte. Og velkommen tilbake til neste tutorial ;o)

2 comments:

 1. Hei.
  Utrolig fin blogg!
  Lurte på om du kunne ha sendt meg malen til babyskoen. Har lett og lett men finner ikke :(
  juggelnissen@gmail.com. Takk!

  ReplyDelete
 2. Hei

  Skulle gjerne hatt malen til babyskoene jeg også er du snill. kristine@rovik.com
  Kjempe masse fint på siden din.

  Mvh Kristine

  ReplyDelete

Tusen takk for at du legger igjen dine spor her hos meg. Velkommen tilbake og jeg håper du har kost deg.

Elin (",)