Velkommen til min gamle blogg om og med kaker og kakedesign. Denne bloggen vil ikke bli oppdatert eller brukt mer nå, da jeg har sluttet å bake. Bloggen blir likevel stående og jeg håper den kan bli brukt som inspirasjon i din kreative verden av kaker.
Klem Elin

Monday 18 July 2011

Tutorial 2 - Teddy in rose tub

In this second tutorial I will show you how to make a teddy in a rose tub.
To start you need:
Modellingpaste in the colours brown, little bit black, pink, white, and green.
Flowerpaste/gumpaste in the colours white and pink.
Sugarpaste/rolled fondant in pink and green.
Modellingtools, garlic press, butterfly cutter, tiny flowercutter, pearl mold and gum glue.
I denne arbeidsbeskrivelsen vil jeg vise deg hvordan du lager denne bamsen i en rose stamp.
Du trenger for å lage denne:
Modelleringspasta i fargene brun, litt sort, rosa, hvit og grønn.
Blomsterpasta i hvit og rosa.
Sukkerpasta eller marsipan i rosa og grønn.
Modellerings verktøy, hvitløkspresse, sommerfugl utstikker, en liten blomsterutstikker, perleform og spiselig lim.
Roll out some paste of any colour 1" thick and cut out a circle between 3"- 4" wide.
This is for the bottom of the tub.
Kjevle ut i hvilken som helst farge ca 2,5 cm tykk, og trykk ut en sirkel på 8 - 10 cm.
Dette er bunnen på stampen.

Roll out brown modellingpaste and cut a ribbon in about 3 or 4" wide, long anough to go round the base of the tub. Make it thick anough to hold up.
Kjevle ut brun modelleringspasta til en lang remse og skjær ut i bredden 8 - 10 cm lang nok til å gå rundt basen på stampen. Pass på at du lager den tykk nok til å kunne holde seg oppreist. Ca 3-4 mm.
On the front you mark the planks in sutable distance, and make small cuts on the top. On each plank make markings like wood pattern with a modelling knife.
På fremsiden av remsen lager du med plastkniven streker som markerer hver planke. Trykk også litt ned på toppen. På hver planke lager du tremønster med den runde enden av plastkniven.
Glue the plankribbon to the base, and make sure the join is nicely glued together.
Leave for dry a few hours or over night.
Lim plankene på basen og sikre deg at skjøten er godt og pent limt sammen.
La den tørke noen timer eller over natten.
Now we start with the body of the teddy.
With a brown ball you make it to pearshape. Make the back straight and let the tummy be bigger.
Nå lager vi kroppen på bamsen.
I brun modelleringspasta lager du en ball som så formes til en pære. La ryggen være rett og magen strutte litt.
Roll out some pink and cut out a circle fitted for the tummy of the teddy.
Kjevle ut litt rosa og trykk ut en sirkel stor nok for magen til bamsen.
Glue the circle on the tummy.
Lim den rosa sirkelen på magen til bamsen.
Place the body in the tub and a three pin in the body to stabilize the body and head.
Put some green lumps between the body and the tub as filling.
Plasser kroppen ned i stampen og sett en trepinne i kroppen for a støtte opp og holde hodet.
Legg grønne klumper mellom kroppen og stampen som fyllmasse.
Roll out some brown paste to make the hands. Press down in the front and make two cut.
Rull ut brun pasta til en pølse for å lage armene. Trykk ned og merk av med to hakk på hver hånd.
Glue the arms on the body and place them in the possision you wish.
Lim armene på kroppen og legg dem i ønsket stilling.
The head is made of a ball of brown. With your little finger you make a grave to mark the face.
With a balltool you make a grave for the eyes and the nose. On photo under you see the mouth. Here I have used a balltool to make it.
Hodet er laget av en kule brun pasta. Med lillefingeren lager du en grop for å markere ansiktet.
Med en liten balltool lager du groper for øynene og nesen. La dem være plassert pent i en likesidet trekant. På bildet under ser du munnen. Her har jeg brukt en balltool for å lage den.
Glue the head on the body. Make the ears with a small ball brown and a smaller ball pink. Use the balltool to press them together and flat. Devide it in half, and you have two ears. Glue them high up on the head. Make the nose with a small amount of black in a teardrop and glue it in the hole of the nose.
Lim hodet på kroppen. Ørene lager du med en liten ball brun og en enda mindre ball rosa. Bruk en balltool til å trykke disse to sammen og flat. Del den i to og du har to ører. Lim dem høyt oppe på hodet. Nesen er laget med en liten sort dråpe som limes i hullet for nesen.
With the garlic press you make gras and glue it on the green lumps in the tub.
Fill it up to hide the lumps under it.
Med en hvitløkspresse lager du gress som limes over klumpene i stampen.
Fyll godt inn for å skjule klumpene under.
Make the eyes with a small ball of white and glue it in place. Glue on a tiny ball of black pressed flat. Over the eyes paint a tiny black line on each side.
Lag øynene med en liten ball hvit pasta som limes i øyehulene. Lim over en bitteliten sort kule som trykkes flat. Over øynene maler du en liten strek på hver side.
Cover the cake in pink and glue on white pearls as a bottom border.
Trekk kaken i rosa og lim på hvite perler som bunnbord.
On the top of the cake glue a circle bigger than the tub. Like a gras matt.
På toppen legger du på en grønn gressmatte i en sirkel større enn stampen.
Place the tub in the middle of the green matt.
Sett stampen i midten av den grønne sirkelen.
Make some butterflies and leave them to dry. This is fine to do some days before. Here I have used the two sizes from a set from Patchwork cutters. Any butterfly is fine.
Lag sommerfugler og la de tørke i flyvende stilling. Dette er noe du godt kan gjøre god tid i forveien.
Jeg har brukt to størrelser fra settet fra Patchwork cutters.

Glue pearls around the green circle and glue butterflies on top of them.
Lim perlerad rundt den grønne sirkelen og lim sommerfugler rundt hele.
Here I have used a scroll cutter from Stephen Benison and written with royal icing.
Her har jeg skrevet med royal icing og pynta med scroll kutter fra Stephen Benison.
Make many small flowers that you glue on the grass in the tub. Add some small butterflies too here and there.
Lag mange små blomster som du limer på gresset i stampen. Lim på noen små sommerfugler også.
I have decorated the teddys head with some tiny roses from a miniature rosemold that I have. Any flowers will do.
Jeg har dekorert hodet til bamsen med en krans av miniroser laget i en miniroseform jeg har. Men andre blomster passer også.

So the cake is complete with teddy in a rose tub.
Så er kaken ferdig med bamsen i en rose stamp :o)

No comments:

Post a Comment

Tusen takk for at du legger igjen dine spor her hos meg. Velkommen tilbake og jeg håper du har kost deg.

Elin (",)